مطالب ویژە

جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود

جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود
ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان نوروز امسال را شکوهمندانە جشن گرفتند. نوروز امسال حاوی پیغامی تاریخی در عرصە مقاومت و مبارزە آزادیخواهی و صلح طلبی خلق کورد بود. پیغام صل...
بیشتر بخوانید

پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند

پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند
نوروز سمبل مقاومت و مبارزات خلقمان در طول تاریخ بوده‌ است. هرچند جشن نوروز یکی از ارزشهای مشترک خلقهای خاورمیانه‌ است اما برای ملت کورد از مفهومی فراتر برخوردار است. نورو...
بیشتر بخوانید

برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید

برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید
ما جوانان، فدایی رهبر آپو هستیم. بر این باوریم که آزادی خلقها تنها با آزادی رهبر آپو میسر می‌باشد. لذا توطئه بین المللی 15 فوریه که علیه رهبر آپو صورت گرفت را محکوم می‌دا...
بیشتر بخوانید

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران
در آستانه‌ی چهاردهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبری‌مان قرار داریم. تحولات خاورمیانه و به ویژه كوردستان در طول این چهارده سال دلایل تاریخی و اهداف روزآمد این توطئه...
بیشتر بخوانید

مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است

مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است
به افكار عمومي خلق کورد و ديگر خلق‌هاي جهان! بيش از 15 ماه است كه دولت مستبد و ديكتاتور تركيه با تحميل سياست در انزوا قرار دادن رهبرآپو، راه‌حل مسالمت‌آميز حل مسئله‌ي كور...
بیشتر بخوانید

پانزدە آگوست شروع مبارزه انقلابی خلق كورد تا رسيدن به پيروزی است

پانزدە آگوست شروع مبارزه انقلابی خلق كورد تا رسيدن به پيروزی است
ضمن تبریك فرا رسیدن سالگرد 15 آگوست به رهبر آپو و خلق مبارز كورد، یاد و خاطره فرمانده بزرگ این گام تاریخی جنبش آزادیخواهی كورد، شهید عگید(معصوم كركماز) را گرامی میداریم....
بیشتر بخوانید

پیام تسلیت بە خانوادە و بستگان قربانیان زلزلە آذربایجان

پیام تسلیت بە خانوادە و بستگان قربانیان زلزلە آذربایجان
خبر وقوع زلزله‌اي شديد در منطقه‌ي آذربايجان و كشته و زخمي شدن شمار زيادي از اهالي اين منطقه موجب تأثر و اندوه عموم خلق‌هاي ايران گرديد. به‌عنوان حزب حيات آزاد كوردستان(پژ...
بیشتر بخوانید

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک
چرا در اين مقطع برپایی کنفرانس ملی بيش از پيش حائز اهميت است و شما به‌مثابه‌ي حزب حيات آزاد كوردستان بر اين امر تأكيد مي‌ورزيد؟ هرچند برخی از جناح‌ها، احزاب کوردی و حتی ب...
بیشتر بخوانید

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک
رفيق اوين زيلان به عنوان کميته‌ي تدارکات دومين کنفرانس ملي زنان اندکي از روند فعاليت‌هاي اين کميته برايمان بحث بفرماييد؟ نخست، برگزاري اين کنفرانس ملي را به رهبر آپو، همه...
بیشتر بخوانید