مطالب ویژە

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک
چرا در اين مقطع برپایی کنفرانس ملی بيش از پيش حائز اهميت است و شما به‌مثابه‌ي حزب حيات آزاد كوردستان بر اين امر تأكيد مي‌ورزيد؟ هرچند برخی از جناح‌ها، احزاب کوردی و حتی ب...
بیشتر بخوانید

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک
رفيق اوين زيلان به عنوان کميته‌ي تدارکات دومين کنفرانس ملي زنان اندکي از روند فعاليت‌هاي اين کميته برايمان بحث بفرماييد؟ نخست، برگزاري اين کنفرانس ملي را به رهبر آپو، همه...
بیشتر بخوانید