مطالب ویژە

جنگ دولت با دمکراسی و صلح

جنگ دولت با دمکراسی و صلح
مظلوم هفتن انتخابات یکی از مشخصه‌های دموکراسی ‌است، اما نحوه‌ی انتخابات، شروط آن، میزان صداقت و درستی در محاسبه‌ی رأی و اراده‌ی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شونده‌گان، مقوله‌ا...
بیشتر بخوانید

 فروریختن دیوارهای استبداد با اتحاد زنان

 فروریختن دیوارهای استبداد با اتحاد زنان
دیانا اورین جهت پرداختن به نقش زنان در خیزش‌های مردمی در چهار دهه از عمر رژیم استبدادی و زن‌ستیز ایران، مدنظر قراردادن و واکاوی گذشته امری مبرم و مفید خواهد بود. همچنین و...
بیشتر بخوانید

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود
با توجە بە اهمیت خیزشهای مردمی در ایران و شرق کوردستان و ارائە آلترناتیوی جهت گذار از بن بست های سیاسی و اجتماعی در ایران، نشریە آلترناتیو تصمیم بر آن گرفت با زیلان تانیا...
بیشتر بخوانید

تیشه‌ به‌ ریشه‌ی هویت خلق‌ها از سوی حاکمیت ایران

تیشه‌ به‌ ریشه‌ی هویت خلق‌ها از سوی حاکمیت ایران
 جوانا سنە روشنفکران ایرانی کە در خاورمیانە بیش از همه بە اندیشەی مدرنیستی مشغول‌اند، قادر نشدەاند از یک تفکر شیعیِ مدرنیستی فراتر روند. اسلام سیاسی که یک ایدئولوژی ملی‌گ...
بیشتر بخوانید

مردم قربانی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند

مردم قربانی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند
بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در تمامی این مدت خلق‌های ایران جز نابرابری، بی‌عدالتی، فساد سیستماتیک در حوزه‌های سیاسی-اقتصادی و اجتماعی، فروپاشی بن...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)
زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم) شبکه تلویزیونی آرین به ارزیابی و تحلیل اوضاع خاورمیانه و خصوصاً تشدید تنش م...
بیشتر بخوانید

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک
در حالی وارد سال ٢٠٢٠ می‌شویم که سال گذشته سرشار از مقاومت و مبارزات راسخ و مصمم خلق‌ها، جوامع و به‌ویژه زنان و جوانان در برابر ستم و خشونت سیستماتیک رژیم استبدادی ایران...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است
سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هِلی‌سه گفت:« شهدا از ارزش‌های معنوی هر خلقی‌ به شمار می‌آیند. در روز پنجم دی‌ماه لازم است تمام آ...
بیشتر بخوانید

هراس رژیم از اتحاد و تداوم مبارزه خلق‌ها است

هراس رژیم از اتحاد و تداوم مبارزه خلق‌ها است
در سال‌های اخیر شاهد طوفان تغییر و تحولی هستیم که منطقه را فراگرفته و خشم و اعتراض خلق‌ها بر ضد حاکمان مستبد و خودکامه، به اوج خود رسیده است. خلق‌های ایران نیز با توجه به...
بیشتر بخوانید

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری
رُزرین کمانگر «حکومت ایران مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد، برخورد با پرونده‌های فساد، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که فساد را به‌طورکلی ریشه‌کن خواهد کرد. قوه‌ی قضائیه، عرصه‌ی...
بیشتر بخوانید