ویدیو
شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

  شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره مصاحبه‌ای اختصاصی با روسای مشترک کودار و پژاک در مورد تحولات سیاسی شرق کردستان و ایران صورت گرفته است. با توجه به نزدیک شدن هشت مارس روز جهانی زنان، به بررسی وضعیت زنان ایران و شرق کردستان و سطح ...
بیشتر بخوانید
کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

دادگاه تاریخ در برگیرنده‌ی گفتگویی میان  رهبر آپو و سیاستمدار زنده‌یاد، استاد ابراهیم احمد و روشنفکر و نویسنده‌ی کرد محمد رسول هاوار ،در سال ۱۹۹۶ صورت پذیرفته است. محتوای اساسی کتاب عبارت است از؛ رهبریت در کردستان، تاریخ جنوب کردستان و ماهیت رهبری در پ.ک.ک در این گفتگو کە در خصوص نیم قرن عمر جنبش ...
بیشتر بخوانید
 کتاب رهبریت و خلق از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

 کتاب رهبریت و خلق از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

  کتاب رهبریت و خلق از دیگر آثار با ارزش رهبر آپو است که در انجام مصاحبه هفت روزه نبیل‌الملحم ادیب روزنامه‌نگار اهل سوریه با رهبر آپو صورت گرفته است. اثر حاضر در حوزه‌ی زبان عربی با استقبال کم‌نظیری مواجه شده است. کتاب حاوی مطالب گوناگونی همچون؛ گفتگو درباره‌ی دوران شکل‌‌گیری شخصیت رهبر آپو، دوران...
بیشتر بخوانید
کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد

کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد

اثر مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما از دیگر آثار باارزش رهبر آپو می‌باشد که شامل ۱۲ فصل می‌باشد. محتوای اساسی کتاب حاضر، تحلیلی درون حزبی است کە  متشکل از؛ حزب، رهبری و دسترنج انقلابی، نوسازی حزبی و زندگی نوین در کردستان، تاریخ کرد و سازماندهی و خودسازی حزبی و اصول پیروزی می‌باشد. مطالعه‌ی این ...
بیشتر بخوانید
کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت

کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت

کتاب چگونه باید زیست؟ یکی دیگر از آثار رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان می‌باشد. جلد اول کتاب حاضر، از مجموعه سه جلدی کتاب می‌باشد. جلد سوم این اثر تحت نام عشق کرد به فارسی برگردانده شده است. کتاب از پنج درس گفتار عبدالله اوجالان تشکیل شده است. اغلب دروس بر محور مناسبات میان زن و ...
بیشتر بخوانید