HRK: سیاستهای جنگ طلبانە جمهوری اسلامی ایران بر ضد خلق و جنبشمان همچنان ادامە دارد

HRK: سیاستهای جنگ طلبانە جمهوری اسلامی ایران بر ضد خلق و جنبشمان همچنان ادامە دارد

پس از اعدام رفقایمان باهۆز سنە (حبیب‌اللە گلپری‌پور) و رضا مامدی توسط جمهوری اسلامی ایران و با وجود اعتراضات مردمی در سراسر کوردستان در برابر حملات جمهوری اسلامی، رژیم ایران حملاتش را بر علیە خلق کورد و گریلاهایمان افزایش دادە است. در همین چارچوب نیروهای سپاه پاسداران روز چهارشنبە 30.10.2013 در حوالی روستای ملاحسن و پایگاه بوزتپە از نواحی ماکو، عملیاتی بر ضد گریلاهایمان انجام دادند. در پی این حملات نظامی، بین سپاه پاسداران و گریلاهایمان درگیری رخ داد کە در نتیجە آن 5 نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشتە و شماری از آنها زخمی شدند. لازم بذکر است کە نیروهایمان در این درگیری متحمل هیچگونە زیانی نشدەاند. پس از اتمام درگیری منطقە مذکور توسط نیروهای رژیم توپباران شد و در نتیجە خسارات زیادی به باغ‌ها و مزارع روستانشینان وارد گردید.

با سلام و درودهای انقلابی
فرماندهی کل نیروهای شرق کوردستان − HRK
31.10.2013

مطالب مرتبط