KODAR: پیروزیHDP را بە تمامی خلق‌ کورد و خلق‌های آزادی‌خواه و تمامی اقشار و طیف‌های مبارز و دموکراتیک تبریک می‌گوییم

KODAR: پیروزیHDP را بە تمامی خلق‌ کورد و خلق‌های آزادی‌خواه و تمامی اقشار و طیف‌های مبارز و دموکراتیک تبریک می‌گوییم

پیروزیHDP، در انتخابات پارلمانی ترکیه، را به تمامی خلق‌های آزادی‌خواه و تمامی اقشار و طیف‌های مبارز و دموکراتیک جامعه‌ی ترکیه تبریک می‌گوییم. این پیروزی، تبلور اراده‌ی معطوف به عمل تراوش‌شده از افکار و اندیشه‌های رهبر آپو در شمال کوردستان و تحقق یافتن پروژه‌ی خودمدیریتی و کنفدرالیسم دموکراتیک ارایه‌شده از سوی ایشان است. این پیروزی اثبات نمود که مدل ملت دموکراتیک در وطنی مشترک، مطلوب‌ترین و مقبول‌ترین راهکار گذار از مسائل لاینحل موجود در ساختار دولت‌-ملت در ترکیه و خاورمیانه می‌باشد. موفقیت ‌HDP در حالی تحقق یافت که خلق‌ها و تمامی هویت‌های اتنیکی، فرهنگی و عقیدتی آزادی‌خواه و دموکراتیک در شرایطی نابرابر در مقابل حکومت دیکتاتوری اردوغان وAKP قرار گرفتند و بر همگان عیان ساخت که اراده‌ی خلق‌‌های دموکراتیک بر تمامی نهادهای دولتی و قدرت و امکانات فراوان آنان پیروز می‌گردد.

شکست پروسه‌ی ایجاد دیکتاتوری از سوی اردوغان و پیروزی دموکراسی، نقطه‌ی ‌عطفی برای مبارزات خلق‌ کورد در دیگر مناطق کوردستان و تمامی خلق‌های منطقه است و نشان می‌دهد ذهنیت و ساختار حکومتی مبتنی بر تک‌تیپ‌سازی و ملت ‌تک‌پایه‌ای دیگر تاریخ مصرفش به سر آمده است. پس مدل ملت دموکراتیک یگانه‌ راه چاره‌یابی مشکلات و معضلاتی است که سال‌هاست خلق‌های منطقه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. موفقیت ملت دموکراتیک بر دولت فاشیستی AKP از طریق اتحاد میان تمامی نیروهای دموکراتیک، کارکرد صحیح این مدل را اثبات نمود.

ما، جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک شرق کوردستان این پیروزی را به رهبر آپو، خانواده‌ی شهدای راه آزادی، تمامی خلق‌ کورد و نیروهای دموکراتیک ترکیه و تمامی خلق‌های آزادی‌خواه خاورمیانه و جهان تبریک می‌گوییم. همچنین اعلان می‌داریم که یگانه‌راه گذار از بحران موجود در شرق کوردستان و پیروزی بر نظام فاشیستی و دیکتاتوری ایران، اتحاد و همگرایی میان‌ همه‌ی خلق‌ها، جنبش‌ها و نیروهای دموکراتیک ایران می‌باشد. از این رو تنها با اتحاد و همگرایی نیروهای دموکراتیک می‌توان مبارزه‌ای فراگیر برای درهم‌شکستن سیاست‌های پلید جمهوری فاشیستی ایران و متحقق‌ساختن آزادی را عملی نماییم.

 

با سلام و احترامات انقلابی
جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان ─ KODAR
08.06.2015

مطالب مرتبط