پروانه ی آشنا
  • پروانه ی آشنا

    پروانه ی آشنا   اَوین نژدت   قطره‌های برکت الهه‌ی زندگی، همچون مرجان از دامنش به زمین می‌پاشند. ماه آوریل ...

    پروانه ی آشنا   اَوین نژدت   قطره‌های برکت الهه‌ی زندگی، همچون مرجان از دامنش به زمین می‌پاشند. ماه آوریل است و خاک، آسمان و روشنایی زندگی‌ای نو می‌زایند. خاک لباسی سبز از مخمل پوشیده و گل‌ها خالکوبی‌ ...

    بیشتر بخوانید