YRK: تا آزادی خلق‌مان، سمکوآسا وظایف انقلابی خود را انجام خواهیم داد

YRK: تا آزادی خلق‌مان، سمکوآسا وظایف انقلابی خود را انجام خواهیم داد

پیش از هرچیز، با گرامیداشت چهارمین سالروز شهادت فرمانده‌ی بزرگ‌مان سمکو سرهلدان، یاد تمام شهدای راه آزادی را ارج می‌نهیم. ما یگان‌های مدافع شرق کوردستان(ی.ر.ک) اعلان می‌داریم که در خط مشی شهید سمکو، وظیفه‌ی دفاع از خلق را با تمام توان خود انجام خواهیم داد تا امیدها و اهداف والای شهدایمان را عملی سازیم و آزادی خلقمان را متحقق گردانیم. طی چهار سال گذشته به‌رغم تمام یورش‌های رژیم ایران برای سرکوب خلق‌ و ضربه‌زدن به گریلا، نیروهای ما با ایستار انقلابی خود دست به مبارزه زده و سیاست‌های دولت را خنثی نمودند. از این پس نیز یگان‌های مدافع شرق کوردستان(ی.ر.ک) وظایف خود را با هوشیاری و مسوولیت‌پذیری هرچه بیشتر به انجام خواهند رساند. همچنین عموم خلق‌ میهن‌دوستمان در شرق کوردستان را فرامی‌خوانیم تا در این مقطع حساس تاریخی، به پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهی خود برخیزند. به‌ویژه خطاب به جوانان شرق کوردستان اعلان می‌کنیم که جهت مقابله با سیاست‌های انکارگرایانه‌ی دولت و شیوه‌هایی که جهت بی‌تاثیرنمودن و نابودی جوانان به‌کار می‌گیرد، به صفوف مبارزاتی گریلا بپیوندند و وظایف تاریخی خویش را در قبال خلق خود به انجام برسانند.

بار دیگر یاد فرمانده‌ی شهید ی.ر.ک سمکو سرهلدان را گرامی می‌داریم و تا رسیدن به آرمان‌های خلق‌مان، به راه او و تمام شهدای آزادی کوردستان ادامه خواهیم داد.

 

فرماندهی یگان‌های مدافع شرق کوردستان – YRK

03.09.2015

مطالب مرتبط